KVK Çerez Politikası
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek adına internet sitemizde çerez kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz.
Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

tr-TR

tr

Yasal Bilgilendirmeler


Mali tablolar

ALB Menkul Değerler ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2014 - 30.09.2014 TARİHLERİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOLARI VE DİPNOTLAR

ALB Menkul Değerler ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2015 - 31.03.2015 TARİHLERİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOLARI VE DİPNOTLAR


Yasal Bilgilendirmeler

EMİR İLETİMİNE İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRMELER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


BİST HİSSE GRUPLARI
GRUP Piyasa
Platform
Pazar
FDP'nin
Piayasa değeri
(TL)
Piyasa Yapıcı
(PY)
veya
Likidite Sağlayıcı
(LS)
Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave Kurallar
İşlem
Yöntemi
Kredili
İşlem
veya
Açığa
Satış
Açık Takas
Pozisyonu
Özkaynak
Oranı
Özkaynak
Hesabına
Konu
Olabilecek
Oran
Brüt
Takas
Uygulaması
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A Pay
Piyasası
30 Milyon
TL ve üstü
- Sürekli
Müzayede
VAR GENEL
HÜKÜMLER
GENEL
HÜKÜMLER
YOK
B Pay
Piyasası
[10-30]
TL ve üstü
- Sürekli
Müzayede
VAR %100 %50 YOK
C Pay
Piyasası
10 Milyon TL'nin
altı
- VAR Sürekli
Müzayede
GENEL
HÜKÜMLER
GENEL
HÜKÜMLER
YOK
YOK Tek Fiyat
D
GİP - VAR Sürekli
Müzayede
YOK %100 %50 YOK
YOK Tek Fiyat
SİP - - Tek Fiyat YOK %100 %0 YOK
NYİP
Gözaltı
Pazarı
- - Tek Fiyat YOK %100 %0 YOK
Kısaltmalar:GİP Gelişen İşletmeler Piyasası,SİP Serbest İşlme Platformu,NYİP Nitelikli Yatırımcı şlemleri Pazarı ,FDP Fiili Dolaşımdaki Pay,PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı
(1)Piyasa ,Platform veya Pazar ayrımı,buralarda işlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.
(2)FDP'nin Piyasa Değeri,ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir,tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.
(3)Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı,payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.
(4)İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.
(5)İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp yapılamayacağını göstermektedir.
(6)Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediysemevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(7)İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kradili alım, acığasatış,ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(8)İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.

A, B, C, D gruplarında yer alan payların listelerine buradan ulaşabilirsiniz